icono revisionsRevisions

Cal relitzar revisions periòdiques del cotxe de manera habitual, ja que és un punt de control per verificar l'estat general del vehicle , a part de realitzar canvis d'oli, filtre d'oli , filtre d'aire , etc. Són revisions programades pel fabricant i poden ser per quilòmetres recorreguts o per temps transcorregut.

Les revisions inclouen de manera general:

Canvi d'oli del motor .
Canvi de filtre d'oli .
Revisió de tots els nivells de líquids .
Revisió de corretges de servei.
Revisió de l'estat de les pastilles de fre .
Revisió de pressions pneumàtics .
Revisió de tots els llums i regulació d'altura .
Canvi filtre de l'aire.
Canvi filtre anti - pol · len .
Canvi filtre gas - oil. ( vehicles dièsel )
Canvi bugies ( vehicles gasolina )
Revisió gasos escapament.