icono pneumaticsPneumatics

A mecànica Sin us canviem, equilibrem i contrapesem els pneumàtics del vostre vehicle. També solucionem problemes amb punxades i malformacions del pneumàtic.

A l'hora de triar els millors pneumàtics per al teu vehicle és molt important comptar amb l'ajuda d'un expert, perquè trobar les equivalències no és fàcil.

Les mides del pneumatic dins dels marges permesos, la capacitat de càrrega, el diàmetre i el codi de velocitat, han d'encaixar amb les mesures de les llantes del nostre vehicle, per evitar un desgast prematur i malgastar combutible .