10percent

Bateries 

Les bateries amb més de 4 anys d'antiguitat tenen major risc de patir avaries, pel que és recomanable la substitució.

10percent

Discs i pastilles de fre 

És important inspeccionar cada 20.000 km l'estat dels discs de fre, el gruix i la superfície de frenada. 

10percent

Servei Pre-ITV 

La finalitat fonamental de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és complir amb la normativa legal vigent, que garanteixi la seguretat del vehicle.