icono electricitatElectricitat

A mecànica Sin comptem amb aparells de comprovació professionals i específics per solucionar els problemes electrics. Comptem amb un ordinador específic amb el qual podem connectar-nos a la centraleta del seu vehicle i localitzar així aquestes avaries per a la posterior reparació , eliminar possibles falsos errors o detectar malfuncionaments en alguns elements electrònics del seu cotxe .

Ens encarreguem de fallades elèctriques comunes , des del clàssic canvi de la bateria , sempre per una de primera marca i la qual ve amb la seva corresponent garantia , però també de les més complexes, com un tall en el suministrament a qualsevol punt del vehicle.